234.1.bg

План за управление на СИМ

Официален документ чрез които се определят резултатите от Съвместен СИМ проект. Планът за управление на СИМ (ПУС) включва подложки за обмен на информация за модела и детайлни ръководства за СИМ Роля, Стандарт за моделиране и Протокол за обмен на информация. Според NATSPEC Национално СИМ ръководство, има два типа ПУС: ПУС при проектиране и ПУС при строителство. В някои случай, ПУС се счита за част от Договорни отношения между Участници в проекта. Виж също и План за изпълнение на СИМ

Concepts: Document
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login