11.1.ca

Simulació de Realitat Augmentada

Ús de Model en el que els models 3D - combinats amb altres tecnologies - permeten als usuaris experimentar amb objectes virtuals superposats sobre llocs o objectes físics. En contraposició a la Simulació de Realitat Virtual, la Realitat Augmentada (RA) només és parcialment 'immersiva' ja que permet superposició d'imatges del mon físic i el virtual com una sola. En general, la RA s'experimenta a través de tabletes, dispositius portables, hologrames i projeccions

Concepts: Model Use Activity
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login