1519.1.ca

Pla d'Execució BIM

Els proveïdors desenvolupen el Pla d'Execució BIM (PEB o BEP) - generalment pre-contractual per a complir els Requeriments d'Informació del Client (RIC) - i defineix com es realitzaran els aspectes de modelatge d'informació d'un projecte. Un Pla d'Execució BIM aclareix els rols i responsabilitats, els estàndards a aplicar i els procediments a seguir. Un PEB cobeja / fa referència a altres documents incloent el Màster Pla de Lliuraments d'Informació (MPLI) i el Pla d'Implementació de Projecte (PIP). El PEB s'ha d'actualitzar després de l'adjudicació del contracte. (Consultar també Pla de Gestió BIM (AU))

Concepts: Document
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login