234.1.ca

Pla de Gestió BIM

Document formal utilitzat per a definir cóm s'executarà un Projecte BIM Col·laboratiu. Un Pla de Gestió BIM (PGB) inclou exemples d'intercanvi de models i directrius detallades sobre Rols BIM, Estàndards de Modelatge i Protocols d'Intercanvi de Dades. Segons la Guia Nacional BIM de NATSPEC, hi ha dos tipus de PGB: PGB de Disseny i PGB de Construcció. En alguns casos, el PGB es considera part de la Relació Contractual entre els Participants del Projecte...Consultar també Pla d'Execució BIM (UK i CAT)

Concepts: Document
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login