30.1.ca

Model BIM

Un Model d'Informació de Construcció (Model BIM) és un model digital 3D basat en objectes, ric en dades, generat per un Participant del Projecte utilitzant una Eina de Programari BIM

Concepts: Deliverable Model
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login