330.1.ca

Entorn Comú de Dades

Un font única d'informació que recopila, gestiona i distribueix documents rellevants del projecte, aprovats pels equips multidisciplinaris sota un procés gestionat. En general, un Entorn de Dades Comú es basa en un Sistema de Gestió Documental que facilita la compartició de dades / informació entre els Participants del Projecte. La informació dins de l'ECD ha de tenir una de les quatre etiquetes (o estar en una de les quatre àrees): Àrea de Treball en Curs, Àrea Compartida, Àrea Pública, i Àrea de Arxiu

Concepts: Data Source
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login