1745.1.ca

Dades

Una representació reinterpretable d'Informació que pot ser recollida / analitzada amb o sense l'actor humà. Les Dades s'insereixen estàticament en Documents i Models o condueixen a la seva generació/modificació dinàmica [Adaptat d'ISO/IEC 2382-1:1993].

Concepts: Data Source
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login