102.1.ca

Industry Foundation Classes

La implementació BIM fa referència al conjunt d'activitats que una unitat d'una organització cal que dugui a terme per a preparar-se pel desplegament o la millora dels seus Lliurables BIM (productes) i els fluxos de treball (processos) corresponents. La implementació BIM es realitza en tres fases: Disposició BIM, Capacitat BIM i Maduresa BIM

Concepts: Format
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login