130.1.ca

Ús del Model

Un Ús de Model representa les interaccions entre un usuari i un sistema de modelatge per generar Lliurables basats en el Model. Els lliurables de projecte previstos o esperats de la generació, la col·laboració en base a models i la seva vinculació a bases de dades externes. Hi ha desenes d'Usos de Model incloent Detecció de Col·lisions, Estimació de Costos i Gestió d'Espais

Concepts: Information Use
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login