206.1.ca

Ús en Temps Real

Ús de Model en el que els models 3D s'usen per a visualitzar la informació subministrada en temps reals per sensors distribuïts en l'edifici o obra. La informació pot incloure ocupació real, temperatura, humitat, toxicitat i consums d'energia. Consultar també Sistemes de Gestió de Construcció i Internet de les Coses

Concepts: Deliverable Model Use
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login