1583.1.ca

Comunicació Visual

Ús del Model en el que els models 3D es generen o amplien amb el propòsit de comunicar les qualitats visuals, espai als o funcionals a través de vistes 3D, renders, passejos virtuals, escenografies i holografies

Similar termsRepresentació Visual,  Visualització 3D
Concepts: Model Use
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login