1.1.cs

2D výkres

Digitální nebo tištěný dokument obsahující dvojrozměrné výkresy, k jejichž vygenerování byl použit buď CAD systém (např. AutoCAD nebo Draftsight) nebo Softwarový nástroj pro BIM

Concepts: Deliverable Document
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login