11.1.cs

Simulace v rozšířené realitě

Užití modelu, při němž 3D modely - ve spojení s dalšími technologiemi - umožňují uživatelům nahlížet na virtuální objekty zobrazované nad fyzickými objekty nebo místy. Na rozdíl od Simulací ve virtuální realitě je rozšířená realita (Augmented Reality - AR) pouze částečně virtuální a umožňuje tedy propojení vizuální stránky virtuálních a fyzických objektů do jednoho zobrazení. Rozšířená realita je typicky zobrazována s využitím ručních zobrazovacích zařízení, přenosných zařízení, hologramů a projekcí

Concepts: Model Use Activity
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login