1519.1.cs

Plán realizace BIM (varianta BEP)

Plán realizace BIM (varianta BEP, nebo také BIMxP) je vyvíjen dodavatelem standardně ještě před podpisem smlouvy na základě Požadavků zadavatele na informace. Definuje, jak budou provedeny aspekty informačního modelování a jak bude projekt realizován. Plán realizace BIM vyjasňuje role a jejich zodpovědnosti a specifikuje relevantní použité standardy a procedury. BEP shromažďuje nebo odkazuje na množství dalších dokumentů, jako je Hlavní plán pro předávání informací (MIDP) a Plán implementace projektu (PIP). BEP může být aktualizován i poté, co byla podepsána smlouva. Viz také Plán realizace BIM (varianta BMP) (Austrálie)

Concepts: Document
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login