234.1.cs

Plán realizace BIM (varianta BMP)

Formální dokument, definující, jak bude Kolaborativní projekt BIM dodáván. Plán realizace BIM obsahuje šablony pro výměny modelů, detailní návod popisující Role v BIM, Standardy modelování a Protokoly výměny dat. NATSPEC BIM příručka uvádí dva typy plánu realizace BIM: návrhový a realizační. V některých situacích je plán realizace BIM považován za součást Smluvního vztahu mezi Účastníky projektu. Viz také Plán realizace BIM (varianta BEP) (Spojené království)

Concepts: Document
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login