374.1.cs

Proces BIM

Obecný popis jak dosáhnout předdefinovaného Výstupu BIM. Standardně zahrnuje několik pracovních postupů a procedur. Například proces spolupráce v BIM vyžaduje sadu pracovních postupů (např. postup práce pro zahájení projektu nebo postup práce pro výměnu modelu); každý pracovní postup zahrnuje několik činností; které jsou pro změnu složeny z menších úloh apod. Pro dokončení úlohy standardizovaným nebo opakovatelným způsobem jsou vyžadovány zdokumentované Procedury pro objasnění granulárních kroků, potřebných nástrojů a příslušných technologií

Concepts: Method
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login