38.1.cs

Softwarový nástroj pro BIM

Softwarové aplikace pro tvorbu objektově orientovaného datově bohatého 3D modelu. Tyto softwarové aplikace jsou často napojeny na další Specializované softwarové nástroje s cílem dodat různé Výstupy založené na modelu

Concepts: Software Application
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login