30.1.cs

BIModel

Informační model stavby (BIModel) je objektově orientovaný a datově bohatý 3D digitální model, který vytvořil některý Účastník projektu s využitím Softwarového nástroje pro BIM

Concepts: Deliverable Model
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login