12.1.cs

Informační modelování staveb

Informační modelování staveb (BIM) je sestava technologií, procesů a metod umožňující zainteresovaným subjektům ve spolupráci navrhovat, stavět a provozovat Zařízení ve virtuálním prostředí. Užití termínu BIM v průběhu let ohromně vzrostlo a jedná se nyní o 'současný výklad digitální inovace' napříč stavebním průmyslem

Concepts: Conception
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login