1683.1.cs

Předcházení kolizím

Vědomá snaha předcházet prostorovým překryvům a/nebo významovým konfliktům mezi BIModely vytvořenými různými disciplínami. Předcházení kolizím je důležitá část prostorové koordinace a může být testována pomocí Detekce kolizí

Concepts: Activity
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login