65.1.cs

COBie

COBie (Construction Operations Building Information Exchange) je specifikace pro získání a dodání informací návrhu/výstavby pro Facility manažery. COBie Specifikace mohou být porovnány za použití šablony tabulkového procesoru nebo softwarového řešení umožňující práci s COBie. Viz také BS 1192-4

Concepts: Requirement
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login