1605.1.cs

Položka kompetence

Granulární schopnosti, činnosti nebo výsledky, které lze posoudit, naučit nebo uplatnit. Každá položka kompetence patří do Oblasti kompetence (např. kolaborace), která pro změnu patří do Souboru kompetencí (např. funkční sada) a Stupně kompetence (např. hlavní stupeň BIM). Příkladem položky kompetence je následující fráze: 'připravte 3D model pro Časové plánování výstavby'. Viz také Kompetence

Concepts: Ability
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login