62.1.cs

Počítačem podporované navrhování

Počítačem podporované navrhování (Computer-Aided Design (CAD)) odkazuje na použití digitálních nástrojů pro tvorbu, úpravu, analýzu nebo optimalizaci objektu nebo prostoru. CAD reprezentuje veškeré digitální nástroje pre-BIM a jejich 2D/3D výstupy

Concepts: Method
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login