376.1.cs

Smluvní ujednání

Právně závazný dokument a jeho součásti - včetně smluvních doplnění, dodatků a obsolentních ustanovení. V kontextu Označení obsažených znalostí se termín smluvní ujednání (a Smluvní doložky) aplikuje na právně závazné rámce a nikoliv na publikace, které je popisují nebo propagují (např. označení se vztahuje na AIA dokumenty E203, G201 a G202, nikoliv na AIA IPD příručku)

Concepts: Document
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login