1745.1.cs

Data

Opětovně interpretovatelná reprezentace Informace, která může být shromážděna/rozebrána s účastní nebo bez účasti lidského aktéra. Data jsou buď staticky vložena do Dokumentů a Modelů, nebo řídí jejich dynamickou tvorbu/modifikaci [částečně převzato z ISO/IEC 2382-1:1993]

Concepts: Data Source
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login