1751.1.cs

Zobrazení dokumentu

Zobrazení reprezentující jedno nebo větší množství užití dokumentu. Zobrazení dokumentu může být kresba, výkaz, report, poznámka s instrukcemi nebo sestava specifikací. Zobrazení dokumentu může být analogické nebo digitální, vytvořeno ručně nebo odvozeno automaticky z modelu nebo zdroje dat (např. Tabulka místností)

Concepts: Representation
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login