99.1.cs

Geografický informační systém

Geografické informační systémy (GIS) jsou počítačové systémy pro zachycování, ukládání, zpětné získávání a analýzu geoprostorových a polohových dat. Viz také Integrace BIM a GIS

Concepts: Knowledge Domain
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login