102.1.cs

Industry Foundation Classes

IFC odkazuje na neutrální/otevřené specifikace (schématu) a neproprietárního 'formátu BIM souborů', vyvinutého společností buildingSMART. Stěžejní Softwarové nástroje pro BIM podporují import a export souborů IFC (viz také ISO 16739)

Concepts: Format
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login