361.1.cs

Management informací

Sběr, třídění, ukládání a přerozdělování informací v digitální, audiovizuální nebo tištěné podobě. Management informací také odkazuje na schopnost organizace sbírat a využít informace k řízení jejího procesu rozhodování

Concepts: Activity Knowledge Domain
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login