1523.1.cs

Požadavek na informace

Informace, které musí být shromážděny nebo zpracovány aktérem - člověkem a/nebo strojem - za účelem (a) poskytnutí předdefinovaného výsledku nebo (b) uspokojení výslovných požadavků objednatele nebo regulačního orgánu

Concepts: Requirement
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login