1702.1.cs

Internet věcí

Internet věcí (IoT) je síť 'smart' objektů, vybavených počítačovými čipy, softwarem a senzory. Tyto objekty jsou navzájem propojeny a mohou si vyměňovat data se svým výrobcem, provozovatelem a ad-hoc sítěmi/systémy. Viz také Integrace BIM a IOT

Concepts: System Data Source
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login