1763.1.cs

Znalostní blok

Samostatná znalostní jednotka využívaná k sestavení rozsáhlejších znalostních struktur. Položky kompetence a Užití modelů jsou příklady znalostních bloků, které mohou být kombinovány do Definovaných rolí. Znalostní bloky jsou součástí Ontologie BIM

Concepts: Conceptual Construct
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login