1759.1.cs

Znalostní sestava

Znalostní sestavy jsou jedním ze čtyř Znalostních objektů v rámci Ontologie BIM. Znalostní sestavy zahrnují Znalostní základy, Znalostní bloky, Znalostní nástroje, Znalostní pracovní postupy a Zobrazení znalostí

Concepts: Conceptual Construct
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login