1808.1.cs

Úroveň podrobnosti X

Úroveň podrobnosti X je generický termín odkazující na množství specifikací modelování, jako je například Úroveň podrobnosti, Úroveň definice, Úroveň detailu a Úroveň přesnosti. Úroveň podrobnosti X (LoX) není žádný skutečný ukazatel, ale sdružující odkaz na všechny možné aktuální a budoucí variace výše popsaného

Concepts: Measurement Conception
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login