130.1.cs

Užití modelu

Zamýšlené nebo očekávané Výstupy projektu, vzešlé ze spolupráce, z generování modelů a z jejich propojování s externími databázemi. Užití modelu reprezentuje interakci mezi uživatelem a modelovacím systémem za účelem generování Výstupů založených na modelu. Existují desítky různých užití modelu, jako je například Detekce kolizí, Oceňování nebo Management prostorů

Concepts: Information Use
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login