283.1.cs

Definice náhledu na model

Specifikace, která identifikuje vlastnosti a specifikuje Požadavky na výměnu Zobrazení modelů. 'Standardní' Definice náhledu na model (MVD) je podmnožina Industry Foundation Classes (IFC), určená pro softwarové vývojáře (ne pro koncové uživatele) pro implementaci do jejich Softwarových nástrojů pro BIM. Viz také Manuál pro předávání informací

Concepts: Representation Requirement
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login