282.1.cs

Zobrazení modelu

Pohled reprezentující jedno nebo větší množství Užití modelu. Zobrazení modelu (MV) může být statický 3D pohled, animace, hologram nebo fyzický 3D model. Standardní zobrazení modelu vyplývá ze specifikací v rámci Definice náhledu na model (MVD), zatímco vlastní zobrazení modelu odráží požadavky specifického projektu nebo klienta

Concepts: Representation
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login