1755.1.cs

Model

Digitální trojrozměrná reprezentace Informací. Do 3D modelu mohou být vložena Data i Dokumenty, nebo na ně může být odkazováno. Termín model se vztahuje k obojímu, jak k digitálním, tak i fyzickým modelům (např. 3D tisk), ale nevztahuje se k finančním, matematickým nebo konceptuálním modelům. Více viz BIModel

Concepts: Model Data Source
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login