135.1.cs

Měřítko organizace

Měřítko organizace je klasifikace používaná při hodnocení výkonu. Existuje 12 měřítek organizací (OScales), které jsou rozděleny do tří skupin: Makro, Meso a Mikro. OScales sahají od globálního trhu (největší OScale) až po menší trhy (např. země), průmyslová odvětví, sektory, disciplíny, specializace, Projektové týmy, organizace, organizační jednotky, organizační skupiny a organizační členy (jednotlivce - nejmenší měřítko)

Concepts: Conceptual Construct
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login