206.1.cs

Sledování v reálném čase

Užití modelu reprezentující, jak jsou 3D modely využívány pro zobrazování informací zanášených v reálném čase senzory umístěnými na staveništi nebo v jeho okolí. Může se jednat o informace o aktuálním obsazení stavby, teplotě, vlhkosti, toxicitě nebo energetické spotřebě. Viz také Manažerské systémy budovy a Internet věcí

Concepts: Deliverable Model Use
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login