1686.1.cs

Tabulka místností

Tabulky místností jsou detaily 2D výkresů zobrazující požadavky provozu zařízení (např. dispozice místnosti, nábytek, příslušenství, vybavení nebo úpravy povrchů) každé místnosti v rámci zařízení. Tabulky místností jsou typicky tvořeny pro projektu, které obsahují velké množství stejných místností (např. nemocnice nebo velké hotely)

Concepts: Deliverable
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login