1734.1.cs

Územní plánování

Užití modelu, při němž jsou 3D modely využívány pro plánování zastavěných ploch, dopravních systémů a rekreačních oblastí. Územní plánování založené na modelu může integrovat data z množství různých databází jako například informace o pozemcích a stavebních parcelách, zónách nebo dopravě

Concepts: Model Use
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login