1811.1.cs

Ověření a validace

Ověření se týká manuálního procesu kontroly výstupů (výstup) proti požadavkům (vstup); zatímco validace odkazuje na automatizovaný proces kontroly digitálního výstupu (např. BIModel) nebo na fyzický výsledek (např. výrobek nebo celá budova) na konzistenci/chyby nebo Požadavky na informace. Poznámka: v závislosti na kontextu nebo oboru mohou být výrazy použity zaměnitelně nebo mohou mít různé vedlejší významy

Concepts: Activity Proof Method
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login