1583.1.cs

Vizualizace

Užití modelu, při němž jsou 3D modely vytvářeny nebo rozšiřovány za účelem komunikace vizuálních, prostorových nebo funkčních kvalit s využitím renderování, průletů, scénografie nebo holografie

Concepts: Model Use
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login