234.1.hr

Plan rukovođenja BIM-om

Službeni dokument koji se koristi za određivanje načina kako će se isporučiti koordinirani BIM projekt. Plan rukovođenja BIM-om (PRB) sadrži predloške za razmjenu modela, te detaljne smjernice koje obuhvaćaju BIM zadaće, Standarde modeliranja i Protokole razmjene podataka. Prema NATSPEC National BIM Guide-u, postoje dvije vrste PRB-a: PRB za projektiranje i PRB za izvođenje. U nekim slučajevima, PRB se smatra dijelom Ugovornog odnosa između Sudionika na projektu. Također se odnosi na BIM plan izvođenja (UK)

Concepts: Document
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login