130.1.hr

Korištenje modela

Predmeti isporuke koji se planiraju ili očekuju kao rezultat izrade, suradnje na modelima ili povezivanja modela na vanjsku bazu podataka. Korištenje modela predstavlja interakcije između korisnika i sustava modeliranja radi stvaranja predmeta isporuke na temelju modela. Postoji na desetke načina korištenja modela kao što su otkrivanje sudara, procjena troškova ili upravljanje prostorom.

Concepts: Information Use
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login