234.1.lt

BIM valdymo planas

Oficialus dokumentas, kuriame nustatoma, kaip bus įvykdytas bendradarbiavimu grįstas BIM projektas. BIM valdymo plane (BMP) pateikiami modelių mainų šablonai ir išsamios gairės apie BIM vaidmenis, modeliavimo standartus ir duomenų mainų protokolus. Kaip nurodoma NATSPEC nacionalinėse BIM gairėse, BMP gali būti dviejų tipų – projektavimo BMP ir statybos BMP. Kai kuriais atvejais BMP įtraukiamas į projekto dalyvių sutartinius santykius. Taip pat žr. BIM vykdymo planas (JK).

Concepts: Document
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login