1683.1.lt

Konfliktų vengimas

Sąmoningos pastangos vengti skirtingų dalykinių sričių (disciplinų) BIModelių (BIM modelių) erdvinių persidengimų, ir (arba) semantinių konfliktų. Konfliktų vengimas yra svarbi erdvinio koordinavimo dalis, jį galima patikrinti taikant konfliktų nustatymą.

Concepts: Activity
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login