330.1.lt

Bendroji duomenų aplinka

Bendras informacijos šaltinis, kuriame kaupiami, valdomi ir platinami aktualūs ir patvirtinti projekto dokumentai, kai valdomame procese dalyvauja įvairių dalykinių sričių komandos. Paprastai bendroji duomenų aplinka (BDA) kuriama naudojant dokumentų valdymo sistemą, kuri leidžia projekto dalyviams bendrinti duomenis ar informaciją. Į BDA įtrauktą informaciją reikia atitinkamai pažymėti arba priskirti vienai iš keturių sričių: nebaigto darbo sritis, bendrinimo sritis, paskelbtos dokumentacijos sritis ir archyvo sritis.

Concepts: Data Source
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login