121.1.lt

Modelio komponentas

Virtualus elementas, išreiškiantis fizinį statinio objektą. Modelio komponentai gali būti parametriniai, dvimačiai arba trimačiai, taip pat gali išreikšti abstrakcijas (pvz., šiaurės kryptį).

Concepts: Model Component
Back to search page

Info Channel

This page is provided as part of the BIMe Initiative. Dictionary terms and descriptions are provided under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License

Permissions beyond the scope of this license are available here.


To send a message to the Head Editor, please click here.


BIM Dictionary Editors can login to change this term using the button below:

Editors Login